Telefon
WhatsApp

DiyarKent Gezi Turizm Diyarbakır

Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

A- TARAFLAR:

İş bu sözleşme; Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Diyarkent Taşımacılık Turizm ünvanlı Diyarkent Taşımacılık Turizm İnş.Tem.Gıda San. Tic. Ltd. Şti. (Kısaca Acenta olarak anılacaktır.) ile, sözleşme altında ad, soyad ve imzası olan kişi ve temsil ettiği kişiler(kısaca müşteri olarak anılacaktır.) arasında yapılmıştır. Sözleşmede Diyarkent Taşımacılık Turizm ile tur / hizmetten faydalanacak Müsteri(ler) aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.

 

B- SÖZLEŞME KAPSAMI ve BİLGİLENDİRME;

İş bu sözleşme; Paket tur düzenleyicisi acenta veya aracıları tarafından ulaştırma, konaklama ve başka turizm hizmetlerinden en az ikisinin birlikte tek fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği akidtir. İşbu sözleşme, yazılı olarak veya mevzuatta elektronik posta, kısa mesaj, internet, ve benzeri her türlü araç ve ortamı şeklinde belirtilen kalıcı veri saklayıcısı yoluyla da mesafeli olarak kurulabilir

1- Paket tur sözleşmesinin kurulmasından önce müşteriye ön bilgilendirme amaçlı broşür verilmiştir. Katılımcıya sunulan broşür veya ekinde veya bu sözleşmede; paket turun vergiler dahil toplam fiyatı, ön ödeme tutarı ve kalan bedelin ödeneceği tarih bilgilerinin yanı sıra; yolculuğun başlangıç ve bitiş tarihi ile yeri, Kullanılan ulaşım araçlarının türü ile yolculuğun sınıfı, hareket ve dönüş tarihleri, saatleri ve yerleri, Konaklama tarihleri de belirtilerek konaklamanın türü, yeri, nitelikleri, sınıfı, yemek planı, yolculukta izlenecek güzergâh., paket turun özelliklerine uygun olarak pasaport, vize, yaş ve sağlık şartlarına ilişkin bilgi, 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu sigorta ile varsa diğer sigortalara ilişkin bilgi, Turist rehberliği hizmetlerine ilişkin bilgi verilmiştir.

2- Müşteriye verilen broşürde yer alan bilgiler acenta veya aracısı için bağlayıcıdır. Bu sayıya ulaşılamadığı takdirde katılımcıya paket turun iptalinin bildirileceği son tarih, Yurt dışı turlarda tur tarihinden 7 gün öncesidir

 

C- ÖDEMELER – İPTAL – VAZGEÇME – DEVİR

1- Acenta, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; kesin kayıtların gerekli yolcu sayısına ulaşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ile bu ve benzeri tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal edebilir veya erteleyebilir. Bu durumda tüketicinin herhangi bir tazminat hakkı yoktur.

2- Acentaya Yurt dışı gezilerine kayıt yapılırken alınacak ön ödeme ve taksit planlaması sözleşme ile belirnecektir. Son bakiye ödemesi ise hareket tarihinden minimum 20 gün önce yapılmalıdır.

3- Promosyon, İndirimli, Özel Ürün hizmet satın alan Müşteri, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. Özel ürün ve hizmetlerin türüne bağlı olmakla beraber, bakiyenin hizmetin başlamasından en geç 10 gün önce ödenmesi gerekmektedir.

4- Müşteri, kendisinin veya birinci derecede akrabalarının tur dönemine denk gelen 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi raporla veya ölüm halinde bunun belgelenmesi koşuluyla sigorta firmasından talep edebilir. Bu halde rapor ve belgeler hizmetin başlangıcından önce sigorta firmasına ibraz edilmelidir. Bu durumun tur hizmetinin devamı sırasında gerçekleşmesi halinde mazeret, müşterinin turdan ayrılma tarihinden itibaren en fazla 1 gün içinde Acenteye belgesiyle birlikte sunulmalıdır. Sigorta Firması, geçmişte teşhis konulmuş veya geriye dönük rahatsızlıklardan kaynaklı iptal taleplerine istinaden geri ödeme yapmayabilir.

5- Mücbir haller dışında kalan bir sebep ile, tur hareket tarihinden;

a- En az 30 gün önce yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın Müşterinin ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.

b- Uçaklı Turlarda ve Grup Organizasyonlarında, müşteri tarafından yapılan iptal tarihi 30 günden önce de olsa, 3. Kişilere yapılmış olan ödemeler (Otel, Uçak, Restoran, müze, sigorta vb.) kesilerek müşteriye iade yapılır.

c- 30 günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller(Otel, Uçak, Restoran, müze, sigorta vb.) hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın Müşterinin ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Katılımcının iptal talebinden önce vize müracaatı yapılmışsa vize bedeli iade edilmez.

Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

TEKLİF FORMU